1. ข้อมูลส่วนตัว

 

     ชื่อผู้ติดต่อ *

     อีเมล *


(Ex. admin@tistranslation.com)

     ชื่อบริษัท/หน่วยงาน*

     เบอร์ติดต่อ *

(Ex. 022609112)

     โทรศัพท์มือถือ

(Ex. 0896663660)

     โทรสาร

     ที่อยู่

   

    ต้องการใบกำกับภาษีหรือไม่?

ต้องการ  / ไม่ต้องการ
      ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
      (กรณีไม่ตรงกับด้านบน)


2. ข้อมูลอื่นๆ

 

     ภาษาต้นฉบับ

     ภาษาที่ต้องการแปล

     ระยะเวลาในการแปล

     ต้องการเอกสารตัวจริงหรือไม่
    (Hard Copy)

ต้องการ (เพิ่มค่าจัดส่ง EMS 100 บาท)  / ไม่ต้องการ (ส่งทางอีเมลเท่านั้น)
   

     ต้องการทำอาร์ตเวิร์กหรือไม่ (DTP)

ต้องการ   / ไม่ต้องการ

     รายละเอียดอื่นๆ

 
   
       เอกสารแนบ 1  
       เอกสารแนบ 2  
       เอกสารแนบ 3  
       เอกสารแนบ 4  

     เอกสารแนบ 5

 
    คุณอาจต้องรอซักครู่ กรณีที่คุณแนบเอกสารมาด้วย
   

     รหัสปลอดภัย

     กรอกรหัสปลอดภัย: *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         (*) เป็นช่องที่ต้องกรอกข้อความ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------